M/F "Nørvøy" var bygd på Storviks Mekaniske Verkstad i 1967, og var den første av seks systrer i serien ”pendelferje III”. Ho vart bygd til sambandet Molde-Vestnes, men har også gått på Nordmøre, i Romsdal og på Sunnmøre. Medan ”Nørvøy” låg i opplag på Folkestad, sommaren 1996 vart beordra til rute 12 på Hjørundfjorden, for å avløyse systera, "Valldal". Ferja gjekk i 10 år fast på Hjørundfjorden, med unnatak av verkstadsoppholda.

norvoy67

Nørvøy sann ho såg ut då ho kom på Hjørundfjorden sommaren 1996(Foto: Wilhelm Langes, Fjordfähren)

Men i Januar 2006 grunnstøtte ferja Sykkylvsfjord i Volda, ho fekk skadar på ror og propell. Då måtte søsterskipet til "Nørvøy", "Hareid" setjast inn på Volda-Lauvstad, og Nørvøy måtte inn på som suppleringsferje på Eiksund-Rjånes. "Aure" kom til oss i Hjørundfjorden, seinare på sommaren fekk vi "Kvernes". Sommaren 2006 låg Nørvøy for det meste i opplag. Men då sommaren var over kom Nørvøy tilbake på Hjørundfjorden, der ho altså gjekk heilt til 2008. Allereie sommaren 2007 var det aktuelt å utfase ”Nørvøy”, og på slutten av året vart avgjersla teken, "Nørvøy" skulle ut av Fjord1 MRF si flåte. ”Nørvøy” gjekk siste gong over fjorden den 31. Januar 2008, og vart då avløyst av den nokre år yngre ferja "Eiksund"

Solnedgang-1

Nørvøy i solnedgang 31. august 2007.


Seint på kvelden, 31. januar 2007 kom ”Nørvøy” fram til det som hittil har vore hennar siste heim. Ho er no den nest siste av ferjetype III i Fjord1 MRF si flåte. "Sekken"(Ex. "Hareid") er framleis i fart, men er betydelig opprusta og vil fortsette gå i mange år framover på sambandet Molde-Sekken. Med ”Nørvøy” har me ein unik sjanse til å endra ei bortimot uendra pendelferje frå den tid desse var ei nyvinning. ”Nørvøy” kan på mange måtar seiast å vere mor til svært mange av dagens ferjer i Noregs største ferjefylke, Møre og Romsdal.
OpplagHjrungavg

Nørvøy i opplag 15. mai 2008.


Fjordferja ”Skånevik” frå Bergen er saman med "Skibladner" dei to einaste fartøya som er freda av riksantikvaren. Dette skjedde i 2006. Men, på lista over verneverdige fartøy i Noreg finn vi 150 skip, men ingen pendelferje. Som det godt bevarte dømet på dei gamle pendelferjene ”Nørvøy” er, skulle den vera ein god kandidat til å verte den første veteranpendelferja i Noreg.
Skånevik

M/F "Skånevik" er eit av to fartøy som er verna i Noreg(Foto: Ferjelaget Skånevik)


Nørvøy var også den første ferja med det klassiske MRF styrehuset, kvadratisk i grunnflaten og med store utoverhellande vindauge som gjev ein svært god oversikt i alle retningar, og som er rosa av mannskapa ombord. Under dekk står framleis den originale, firesylindra, Callesen maskina på 460 bhk. Denne maskina har gått i svært mange år, og det einaste kjende uhellet som har vore med den er ein veivhuseksplosjon. Eit havari på hjelpemotoren har resultert i at denne er bytta ut med ein nyare Volvo Penta.

Elles er det lite om bord som er endra sidan den vart overlevert i 1967. Endringane dreier seg stort sett om naudsynte oppgraderinga. Mannskapsmessa er pussa opp, dei gamle livbåtane er bytt ut i ein MOB båt, i samanheng med dette vart båtdekket utvida i eine enden. I tillegg er det innstalert nye flåtar for å imøtekomme nye krav om rask og effektiv evakuering.
Nørvøy på Sæbø 09.08.07


Nørvøy på Sæbø 9. august 2007, kjem vi til å sjå ho på Sæbø meir?

Det er ei gruppe som jobbar for å danne eit veteranskipslag, og mange andre har allereie meldt si interesse. No søkjer ein entusiastar som kan vere med å ta vare på ferja, deretter vil arbeidet dreie seg om å skaffe til veie kapital til å overta ”Nørvøy” frå Fjord1 MRF.

Er du interessert i å ta vare på Nørvøy, ta kontakt med Sondre Kristoffer Mo på mobil: 99495710 eller E-post: sondre[alfakrøll]sunnmore.net