IMG_0337

På Hjørundfjordheimen held fleire av pleiarane på med vidareutdanning, nokre av oss går Geriatri, andre går Miljøterapi i demensomsorga.

Dette er med på å gi oss inspirasjon og pågangsmot no i desse "krisetider".

Dette og eit godt fellesskap, gir oss lyst til å gjere dagen meir innhaldsrik for bebuarane.

Linda Eiken er for tida lerling med oss, dette er vi svært glade for, ho er ein kjemperesurs!!

Her er bilen til Linda nedsnødd etter ei arbeidshelg, ho tok like gjerne med seg Karl, Harriet og oddfrid ut slik at dei hjelpte henne med søvmåkinga.

DSC00032

Her er rullapølsene klare til jul.

Oddfrid, Karl og Harriet.

DSC00035

Her er julelefsene godt i gang, Damene har handelaget for baking, men karane var ikkje langt vekke dei helder.

IMG_0328

Harriet og Arnhild snakkar om lefsetradisjonar, og mange minner dukkar opp.

 

IMG_0329

Til slutt vart dei steikte, no er det ikkje lenge til prøvesmak.

IMG_0331

Personalet har også vit til å kose seg.

Her er vi på årets julebord, lutafiskaften på hotell Sagafjord.

Sigve og Knut.

IMG_0354

Barnehagen kjem 13 desember og går luciatog og syng for bebuarane.

Dette set vi stor pris på.

IMG_0371

Julebord på Rekkedal Gjestehus har vorte ein tradisjon for bebuarane.

Alder er inga hindring for å kose seg på julebord.

IMG_0381

God tradisjonsmat og flott stemning.

IMG_0383

Festpynta forsamling med godt humør.

Ventetida før jul har Hjørundfjordheimen årvisst besøk av Ørsta lions kor.

Pasientane ventar med spenning , med litt godt i koppen varma vi opp med allsong og godt humør.

 

 

IMG_0359 IMG_0361

Inn kjem lionskoret marsjerande og syng for full hals, stemninga er på topp!

IMG_0362

Dei syng salmar og slagere ,alt for ein kvar smak.

IMG_0367

Oddfrid har vore på butikken og kjøpt gave til dei ,som ho overleverte med ein god klem attpå.

IMG_0387

julekveld på Hjørundfjordheimen.

Nydeleg mat frå eit fantastisk kjøkkenpersonale.

Alle kan kjenne den gode julestemninga og mange minner dukkar fram.

IMG_0409

Gang rundt treet høyrer med, dei som ikkje kan gå, deltek likevel.

IMG_0340

I desember hadde vi og besøk av Oddgeir Bruaset.

Han fekk helse på fleire som han kjende godt ifrå før ,blandt dei Amalie,

og Ragnar.

IMG_0343

Hjørundfjordheimen er ein triveleg heim både for oss som arbeidar og bur her.