hjorundfjord.no, Møre-Nytt og Sunnmørsposten har lenge omtalt "legesaka" i Hjørundfjorden.  I dag var det TV 2 sin tur.  For TV 2 møtte Arill Riise og han hadde med seg eigen fotograf.  Nyhendeinnslaget vert sendt på TV2 snart, mest truleg allereie i morgon, onsdag, klokka 21.

For den som enno ikkje har fått med seg kva denne saka gjeld, kan det opplysast at for ei tid attende bestemte rådmannen og helse- og sosialsjefen i Ørsta at legestillinga i Hjørundfjorden skulle dragast inn og flyttast over til Ørsta sentrum og det private legesenteret Ørsta Helsesenter AS.  Dette har sjølvsagt ikkje blitt motteke med hurrarop i Hjørundfjorden.  Ordføraren har også i ettertid vore med på å kasta bensin på bålet.  Til Sunnmørsposten har ho sagt at heile denne saka berre er storm i eit vassglas og at no må hjørundfjordingane roe seg ned.  Etter dette har ordføraren prøvd å roe ned det heile m.a. gjennom lokalavisa vår Møre-Nytt.  Ho har no lova politisk handsaming av saka.

IMGP8956 kopi

Bruno Hame vert filma på Sæbø i det han går ombord i skyssbåten M/S "Hjørundfjord" .  Til venstre skimtar vi journalist Arill Riise.

TV 2 hadde lagt merke til at ein lokalpolitikar hadde hevda at det tek berre 30 minutt å kome seg til lege i Ørsta for hjørundfjordingane.  Dette var ein av grunnane til at TV 2 vart med på legeturen til Bjørke i dag - som kjent er det vanskeleg å kome seg til Ørsta på 30 minutt anten ein bur i Norangsfjorden, på Skår, på Viddal eller på Bjørke. 

IMGP8963 kopi IMGP8964 kopi

På foto til venstre ser vi Bruno Hame i samtale med Arill Riise og på foto til høgre er det skyssbåtførar Oddvar Olsen som vert intervjua.

Og kva som vart sagt?  Det er berre å fylgje med på TV 2 sine nyhendesendingar på onsdag. (Kanskje kjem det seinare om noko større skjer ute i verden)