Responsen har vore enorm. Alle stadar vi har vore, har heile familien stått klar for å skrive under. Og vi har latt alle brukerar av legetenesta skrive under.

Grendalaga sine representanter har hatt ansvar for bygdene:

Øye ved Anne Marthe Ruud, Urke ved Johannes Halland, Standal ved Svein Stavset, Bjørke/Sjåstadalen ved Cicilie Rørstad. Skår/ Trandal og Stennes har Oddvar Olsen ansvaret for.  I Bondalen har undertegna hatt god hjelp av ungefolket, Alexander Riise Olsen, Mats Riise, Yngve Frøland, Henning Svoren, Terje Haugen og Tommy Riise Olsen. I tillegg Oddvar Olsen og Kjell Frøland.Sæbø: Dei som ikkje står på listene i butikkane, vil få besøk i morgon. 

Listene ligg ute til tirsdag, så det er fortsatt mogleg, for dei som ikkje har hatt høve til å skrive seg på.

Onsdag skal dei leverast til Ordføraren, slik at dei er klar til formannskapsmøtet torsdag 15 januar

Veien vidare:

Det er viktig å påvirke politikerane, og ha klar ei argumentasjonsliste til Driftsutvalsmøte (Fungerande helse og sosialutvalg) 28 januar. Dette utfordrar eg bygdemoblisering og grendalaga å ta tak i. 

TUSEN TAKK til folket i Hjørundfjord/Bondalen.  Vi er fortsatt opptimistisk, og trur på løysing.Vi skal vise administrasjonen og politikerane at det er lurt å rekne med oss!  Mvh. Marit Riise Olsen