Som Perry Bjørke skreiv i går her på hjorundfjord.no, er ei ny jettegryte i ferd med å verte avdekt på Bjørke.  Maskinførar Erik Rangsæter ser ikkje vekk ifrå at denne jettegryta er minst like stor som den no etter kvart vidgjetne gjettegryta som vart avdekt like før jul, men truleg er ho ikkje like "heil" og fin.

IMGP8906 kopi

Jettegrytegravar og maskinførar Erik Rangsæter i K.A. Aurstad Maskin AS

Det står att ein del gravearbeid før ein ser kor stor og fin denne jettegryta er, men sjølv om det så langt ikkje ser ut som om denne jettegryta er like staseleg som den forrige, så rår det likevel ei viss spenning ved Tussa kraftstasjon på Bjørke.

IMGP8902 kopi

Den "nye" jettegryta ser vi omtrent midt på biletet til høgre.  Jettegryta som vart oppdaga før jul ligg nokre meter bort- og nedover mot venstre.

IMGP8901 kopi

Enno er ikkje botnet av jettegryta nådd, men så langt ser vi at ho ikkje har fast fjell mot gravemaskina.