Eg håpar desse kan fungere som grunnlag for eit vidare ordskifte om denne viktige saka som på månge måtar vil sette føringar for korleis Sæbø sentrum skal sjå ut i tiåra som kjem.

Visjon1

Den første teikninga er eit oversiktsbilete av Sæbø sentrum som viser ei mogleg plassering av ferjekaia og den andre viser korleis dette vil ta seg ut frå vegen.

visjon2

Om nokon har forslag eller innspel til endringar eller justeringar til desse teinkningne er det berre å legge dei inn som ein kommentar til denne artikkelen så skal eg justere etter beste evne.