Eventyr Hotellet Sagafjord ønsker å rette ei takk til Bondalen Pensjonistlag, før godt sammarbeid i året som har gått.

Ønsker også å takke for blomsteroppsatsen som vi fekk Fredag 12.12.2008

Ønsker alle i Bondalen Pensjonistlag hjarteleg velkommen tilbake til Sagafjord i det nye året 2009.

Med venleg helsing

Per Ove Riste

Trond Urkegjerde