Som vi ser er også dette gode år for handballgruppa. Fire lag er med i serien og gutane har gjordt sitt inntog på handballbana. Så vidt eg veit har ingen av dei fortsett med handball, med dei har bana veg for seinare årsklassar!
Manglar eit par namn men går ut frå eg får hjelp ...
(Har fått god hjelp av Mariann som er ein kløppar på namn..)

Kalendar 93 

Framme f.v. Kristin Urkegjerde, Ingvild Aklestad, Tone Rønning, Marion Mo, Ingrid Riise, Marius Strandmann, Cecilie Lyshagen, Asbjørn Skaar Skotte, Ingunn Hjorthaug, Cathrine Nydal, Ingelin Hjellen, Wenche Kvistad og Mariann Skaar Skotte.

Rad 2 f.v. Ann Christin Skaar, Mette-Lin Stokke, Monica Riise, Susann Stokke, Gunhild Hustadnes, Anja Naustenget, Øygunn Slettedal, Hanne Brekke, Elinda Valseth Saure, Therese Valseth og Janne Rønning.

Rad 3 f.v. Maria Frøland, Lisbeth Aklestad, Camilla Lyshagen, Anne Åse Mo, Linda Stokke, Elisabeth Myrhol, Anja Holen, Aina Slettedal, Silje Rekkedal, Janiche Hjellen og Cecilie Halland.

Bak f.v. Kristin Aarseth, Janne Holen, Lene Vik Nordang, Elisabeth Holen, Cecilie Naustenget, Elin Rekkedal, Gunn Akslen, Wenche Strand, Elisabeth Brattli  , Marit Steinsvik, Linn Slettedal og Jill Skaar.

 

Frå 2001:

 2001

 

Framme f.v. Torbjørn Rekkedal, Marius Riise, Andre Stokke, Louise Mo, Marthe Boye Olsen, Lisa Vatne Svoren, Knut Arne Stokke, Venke Akslen, Karoline Hustad, Åse Lill Leknes, Marita Trandal og Anne Mette Standal.

Rad 2 f.v. Anne-Lin Merete Mo Riise, Linda Melle, Kathrine Sæbønes, Marita Aklestad, Liv Grete Stoke, Gudmund Mo, Jenny Karin Valseth, Sara Konstanse Årseth, Camilia Jelti, Elisabeth Melle, Ida-Elin Åmås og Anna Elise Aklestad.

Rad 3 f.v. Sylvia Vaage, Iselin Skaar, Silje Sætre, Eline Hjellen, Charlotte Kaloline Kvistad, Inger-Anne Stokke, Bente Iren Tangen, Eva Haugen Øye, Laila-Iren Melle, Marie Sæbønes, Linn Cathrin Straume og Kristin Riise.

Bak f.v. Maria Frøland, Ann Christin Skaar, Anette Dagfinnrud, Gunhild Hustadnes, Astrid Hustadnes, Norunn Alice Fagerhol, Maria Maude, Gry Nupen,  ?  , Ingvild Valseth Saure, Nina Håskjold  og Ingrid Sæbønes.