Det er mange som vil at gryta skal få bli redda.

Klart vi håper det er mulig å få det til.

Det er nok å flytte tunnelen 10 meter men om regelverket tillater en sving inne i fjellet er no eit anna spørsmål.

Vist man flytter tunnelen 10 meter så blir det ca slik eg har tegna inn på bildet

Rød strek det planlagde påhogget. Det blå 10 meter til side.

Då blir det 2-3 meter til gryta frå tunnelen og man kan bore eit hol mot tunnelen for å drener ho.

Vegtrasen treng man ikkje å flytte mykje men her er så klart og regelverk .

Man må ikkje ødelegge meir for grunneigerne heller då dei har tapt nok på dette prosjektet slik det er planlagt.

 

PIC_3701

Rød strek den planlagde trase for veg og tunelll

Blå lingje er flytta 10 meter.

PIC_3692

Rød stikke er høgre yttergrense av planlagd veg.

PIC_3689

10 meter flytting burde vere mulig.

Det viktigeste uansett er at tunellen kjem men kan vi redda gryta så er no det er pluss så klart.