snø2 

Nedover bakken med romperacer på plass - max fart med beina først.

 

snø3

Lenger ned i bakken ligg to som ikkje kom så langt - tenkt om ho treff oss! Somme tider er det del av leiken å kræsje, andre tider er det gøyast å hoppe unna i siste liten.

snø4

Opps, her vart det kræsj ja. Heldigvis berre latter denne gongen. Men det er godt med ein vaksen rett ved, for somme tider trengst det førstehjelp - oftast i forma av trøst.

Så er det opp att i bakken: 1-2-3. No kjem ej!

snø5

Og tenk så kjekt det blir når det blir snø på ekte.......................