65 nye oppdrettsløyve er i denne konsesjons-runda  gjeve av regjeringa.   5 til Møre og Romsdal.   Eg frykta fleire.......

Fiskeriministar Helga Pedersen sine "robotaktige" argument for  fleire oppdrettskonsesjonar er som å skru på ein brytar.  Snakk om å vere i utakt med realitetar!

Skjønar ikkje fiskeriministaren no at nok er nok!   Oppdrettsnæringa som i utgongspunktet skulle skape arbeidsplassar, tilhøyrigheit og lokal eigarskap har spela "falitt!"

På Kypros sit milliardær Fredriksen med ein aksjepost på nær 60% av eigarinteressene i norsk oppdrett og smilar i skjegget. Ikkje ei krone til den norske stat betalar han i skatt!

Dette er det økonomiske. Kva så med miljø, øydelegging av villaksstammer m.m.

Eg ser at innvilga konsesjonar i større og større grad vert sentrert frå Stadt og nordover.  Sjølvsagt avdi temperaturstigning i sjøen langsamt krev kaldare omgjevnadar om oppdrett av laks og torsk skal trivast.

Neste generasjon vil oppleve, grunna klimatiske tilhøve, at oppdrettsnæringa av laks og torsk er berre i dei 3 nordlegaste fylka.

Men i "kjølevatnet" ligg på våre kantar ei utradert villaksstamme og ein maritim natur på mange område nær  "Lite de Parade...."

Villaksstamma veks med eksplosiv fart i område der det ikkje er lakseoppdrett. Sammanfallande med det minkar og destruerast ho i område med etablert og auka laksoppdrett.

Så kan ein undrast.........

 

Where have all the wild-salmons gone,

killed by "aqua culture" everyone.....

When will we ever learn ,

when will we ever learn........?