Pris
kr 150,- Vaksne.
kr 75,-  10-16 år.
Gratis for born.

Bindande påmelding Laurdag 8/11.
På Bellingen v/Jon Arne  700 40280.
eller Eldbjørg 915 32 852  700 40231.

Styret i Sæbø Idrettslag ber gamle og unge om å slutte opp om jubileumsfesten.

 7-8 Juni Hjørundfjorddagane 2008. 024

 7-8 Juni Hjørundfjorddagane 2008. 020

 7-8 Juni Hjørundfjorddagane 2008. 019

7-8 Juni Hjørundfjorddagane 2008. 022

 

 

7-8 Juni Hjørundfjorddagane 2008. 021