I lokalavisa Møre-Nytt sist tysdag kunne vi m.a. lese at heile idretten i Ørsta ynskjer seg fleirbrukshall i Ørsta.  På Møre-Nytt sitt foto om saka såg vi m.a. leiaren i Sæbø IL, Eldbjørg Tvergrov.

I lokalavisa Møre sist torsdag gjekk leiaren i Sæbø IL kraftigare ut - ho understreka kor viktig det var at den  planlagde fleirbrukshallen i Ørsta kom no.  Har ikkje Eldbjørg Tvergrov fått med seg at ho sjølv var med på eit samrøystes vedtak på omframt årsmøte i Sæbø IL nyleg der det vart presisert at det var viktigare med ny gymsal på Sæbø framfor fleirbrukshall i Ørtsta?

Som dei fleste no har fått med seg er gymsalane og garderobane på skulane på Sæbø og Vartdal i svært dårleg stand.  Difor er det frå kommunalt hald laga forprosjekt til nye gymsalar med garderober både på Vartdal og Sæbø.  Elevar, lærarar, samarbeidsutval og idrettslag på desse to stadane har sagt at nye gymsalar må prioriterast framfor ny, stor fleirbrukshall i Ørsta.  Ja, til og med Sæbø IL sa nyleg samrøystes, på omframt årsmøte,  at ny gymsal på Sæbø måtte prioriterast framfor  fleirbrukshall i Ørsta.  Det er grunn til å nemne at leiaren i Sæbø IL, Eldbjørg Tvergrov, også var til stades på dette årsmøtet.

Likevel brukar no Eldbjørg Tvergrov både tid og krefter på å understreke at ny fleirbrukshall i Ørsta er viktigast - eller meir presist - ho nemner ikkje med eit ord det vedtaket som hennar eige idrettslag har gjort eller eit liknande vedtak som styret i Vartdal IL har gjort.  Er det slik eit demokrati skal fungere?

IMGP7964 (Large)

Meiner leiaren i Sæbø IL, Eldbjørg Tvergrov, at den gamle gymsalen på Sæbø er god nok i fleire år framover?

Eg er klar over at Eldbjørg Tvergrov også er leiar i Ørsta Idrettsråd og at ho såleis tydelegvis møter seg sjølv i døra, men dette dilemmaet vart Tvergrov tydeleg gjort merksam på etter det aktuelle årsmøtet til Sæbø IL.  Eldbjørg Tvergrov burde i det minste ha sagt til lokalavisene at idrettslaga på Sæbø og Vartdal priorieterer annsleis enn Ørsta Idrettsråd.

No ser vi at avisene er fulle av innlegg for fleirbrukshall i Ørsta.  I eit intervju med Møre-Nytt vil også ein tidlegare leiar i "hallstyret" slakte sparegrisen, dvs. selje Tussa-aksjar for å få bygd fleirbrukshall i Ørsta.  Sjølvsagt nemner han ikkje - eller nokon annan - at gymsalane på Vartdal og Sæbø er nedslitne.  Kven skal kjempe for ny gymsal på Sæbø når leiaren i Sæbø IL går mot sitt eige lag og også kjempar for fleirbrukshall?

Her er det berre ein ting å gjere for leiaren i Sæbø IL - snarast råd bør ho ta kontakt med dei to lokalavisene og gjere klart kva Sæbø IL og fleire andre lag i Hjørundfjorden meiner om prioritering.  For ein ting er sikkert - nye gymsalar på Sæbø og Vartdal samt ny, stor fleirbrukshall i Ørsta til nærare 100 millionar, er uråd å bygge samstundes.