Ann-Helen hadde med seg julesongar sidan det nærmar seg julemarknad. Heilt greitt å starte litt roleg før instrumenta vart skikkeleg oppvarma og det høyrdest så fint ut at vi nesten kom i julestemning.

Den eldre garde

I djup konsentrasjon over notane. Desse to hadde ingen startvanskar!

Nokre av instrumenta måtte ha påfyll av mykje ventilolje før dei fungerte som dei skulle. Etter kvart måtte også musikantane ha påfyll av væske. Korps skal vere sosialt og pause med kaffi og saft/vatn høyrer med.

Generasjonskorps2

Yngre og litt eldre ungdom.

Vi rakk også å gjere oss kjende med ein marsj og ei ballade så dette skal bli bra til julemarknaden i desember.

Musikanter

Fordelen med eit generasjonskorps er at ein kan hjelpe kvarandre og på den måten raskare får fram gode musikantar.

Dette var kjekt og vi håpar verkeleg at fleire vil kome og spele i lag med oss!