Dette har etterkvart vorte ei viktig inntektskilde for handballgruppa og bygdefolket har vore svært velvillige og positive til at vi kjem på dørene og "tiggar".

Alle, små og store som har tilhøyrigheit til gruppa stiller opp og gjer ein fantastisk innsats til beste for alle spelarane våre.

På forhand takk!

IMG_4488