Aldersgrensa er frå 6.klasse.
6.klassingane har ikkje høve til å vere heile natta, men må hentast kl 24.00 og kan kome fram igjen onsdag kl 09.00. Aldersgrense for å være der om natta er 7. klasse.

Prisen er  100,- då er det inkludert "skjevemat" til kvelds og frokost.

Det vert kiosksalg med pizza, brus og snop.