Nedanfor Hustad-bru ivrar nokre laksar etter å kome seg fram i elv i påvente av regn. Dei synast verte færrre og færre.

Frå brua vart det før helga bevisleg og opelyst fiska i ei totalstengd elv. Nedanfor brua vart laks landa, men måtte setjast ut att etter at folk frå bygda tilfeldigvis kom forbi.

Båe tilfelle flettar seg inn i ein total mangel på respekt for elv og reglar og forbod.

Dette hende på dagtid. I tillegg kjem tidlegare "overgrep" i og kring elva.

Så kan ein berre tenkje seg kva som skjer "nattestid......"

Er det kome så langt at ein må opprette "villaks-borgervern" på Sæbø/Bondalen? Har ikkje elveigarlaget nokon form for strategi i høve den "pest og plage" som Bondalselva no vert utsett for?

Eg er ikkje åleine om å undrast.