Sak 1:

Sæbø IL kallar inn til omframt årsmøte onsdag 22.okt kl 19:30-20:00

Sak: Årsmøteutsegn om fleirbrukshall i Ørsta.

 

Sak 2:

Nemnda for Hjørundfjorddagane 2009 er: Synnøve Rekkedal Hill (leiar), Kari Stokke, Synnøve Mo, Yngve Frøland og Runar Kvistad. Her er plass til ytterlegare ein kontakt. Ta kontakt med leiar i nemnda eller ein i styret.

 

Sak 3:

Det vert jubileumsfest laurdag 15.11 på klubbhuset. Vi kjem tilbake med meir informasjon om påmelding, pris og program/meny. Men noter datoen i boka. Det gjeld også ungdomen, vi håper å få til ungdomsprogram og diskotek same kvelden.

 

Helsing Sæbø IL v. Hilde Muren