For første gong på mange år vert det halde loppemarknad på Sæbø bedehus.

Det er damene på strikkekafeen som står bak dette tiltaket,det er meint først og fremst som eit sosialt tiltak.overskotet vil gå til utstyr til bedehuset.

Vi håper bygdefolket er positive og støtter oss med ting til loppemarknaden.Har du ting og tang du ikkje har bruk for tek vi i mot med TAKK:) Alt brukbart av interesse.

VI TEK IKKJE IMOT KVITEVARER STØRRE MØBLEMENT OG KLEDE!!!!!

Sjølve loppemarknaden vert halden over to dager laurdagen 18okt fra  kl11-16 og søndagen 19 okt kl 13-18..

Det vil verte salg av kaffi og mat begge dagane.

Annonsering I MøreNytt kjem seinare.

Med Helsing Strikkekafeen på Sæbø.

KONTAKT OSS PÅ TLF : INGVILD 700 40279  el 90631014.

                                             HALDIS 700 40034  el 90014323 .

                                            ANN HELENE 70040266 el 95054178.

CIMG7743