Arbeidsgruppene fekk oppgåver som vi arbeidde med og la fram i plenum. Deretter fekk vi nye oppgåver. Det var ein gjevande kveld, under er notatane som vart tatt presentert:

KVA ER POSITIVT MED HJØRUNDFJORDAGANE:

 • Sosial møteplass.
 • Dugnad.
 • Gjere innflyttarar kjende.
 • Set bygda på kartet.
 • Gir inntekter.
 • Maten – alltid nok.
 • Hovedutstillar.
 • Organiseringa.
 • Identitet.
 • Mixen av underhaldning og utstilling.
 • Utstillarar – når dei aktiviserer publikum.
 • Mennekeng – når klede / motar utanfrå.
 • Dei veldig lokale innslaga (barnekor, Grease, ….)
 • Kjendisar
 • Helikopter
 • Endring – overraskingar
 • Arill Riise
 • Teltet
 • Dyreutstillling
 • Elevutstilling
 • Politisk debatt
 • Folk vert stolte
 • ”Frihelg” – gjere noko anna

Rune leia idemyldringsmøte 3.09.08

Rune Sæbønes leia engasjert idemyldringa.

 

KVA KAN BLI BETRE? NYE TILTAK?

Rune ba oss gjerne tenkje konsept, type utstilling, type underhaldning, lokalisering, organisasjon.

 • Samarbeid med andre, td hotellet.
 • Underhaldning om dagen vidareførast til hotellet om kvelden / Fellesbillett.
 • Betre tilbod til alle generasjonar
 • Ungdomsaktivitetar: Kapteinkvia, teltet (fredag? laurdag?)
 • Vekk med ”jalla”, tivoli, helikopter, gymsalutstillinga
 • Opne for utvida område, men ikkje for vidt.
 • Bruk av kyrkje og presteløda, nausta
 • Arrangement i  sentrum
 • Trandal
 • Underhaldning: mix lokal / riks, god underhaldnings begge dagar.
 • Trekkplaster
 • Ta sjansar av og til
 • Revitalisere utstillinga
 • Profil på utstillinga
 • Tema – som pregar heile arrangementet, td mat, dyr, …
 • Tema gjev lengre og betre planlegging.
 • Temautstilling: Fjell: utstyrsleverandør, flekktur, kjendis. Mat: kjendis, lokal mat frå fjord og fjell. Fotoutstilling.
 • Konkurransar
 • Konkurransar knytt til tema
 • Bondemarknaden
 • Kyrkjekonsert, kva med laurdag?
 • Politikarar
 • Utnytte Eiksundsambandet
 • Kontinuitet i arbeidsgruppene
 • Meir delegering undervegs.
 • Dato? Koordinere med andre arr.
 • Informasjon.
 • Heimeside / portalen
 • Kvalitetssikring – både tilbod og organisering

Etter det førebuande arbeidet fekk gruppene til oppgåve å prioritere mellom alle punkta som kom fram på myldringa:

PRIORITERINGAR - ALT 1

 1. Temautstilling
 2. Kvalitetsheving på utstillinga i gymsal
 3. Utvikle mattilbodet med demonstrasjon
 4. Få vekk jalla
 5. Samarbeid med hotellet

 

PRIORITERINGAR - ALT2

 1. Temautstilling
 2. Konkurranse – god tid til
 3. Ta sjansar av og til
 4. Ungdomstilbod
 5. Bruk sentrum, brygge, kyrkje, naust, løe
 6. Kvalitetssikring
 7. Informasjon

Koss vegen går vidare er opp til styret i Sæbø IL og den nye nemnda for Hjørundfjorddagane. Dei som kan tenkje seg å arbeide vidare med Hjørundfjordagane kan kontakte Eldbjørg Tvergrov.