Her står vi framfor gamlestova på Lida, Bente Rekkedal Fjørtoft eig huset no og nyttar det til feriebustad. Vi var så heldige å ha med oss Arne Rekkedal i følgjet, han inviterte oss med inn på omvisning og vi var ikkje tunge å be!!

Frå venstre Janneche, Alvhild, Kari, Karin, Synneva og Arne.

Gamleveien Villane1

 

 Arne framfor den fint dekorerte soveromsdøra, målinga var utført av nokre reisande som budde der ei tid.

Gamleveien Villane2

 

Huset vart fråflytta i 1954, inntil då hadde her budd ei familie på 8 og vi kunne forestille oss at her hadde vore rimeleg trongt om plassen.

Gamleveien Villane3

 

Her er vi komt til Valseth, dei fleste av oss snudde nedatt , men om du ser godt etter kan du skimte Kari og Janneche som ikkje ville gje seg ennå.

Gamleveien Villane4

 

Neste mandag går vi på Rekkedalsetra, no mørknar det tidleg så det er kanskje lurt å ta med lykt.

Gamleveien Villane5