Sjølv etter den utvida påmeldingsfristen var det berre litt i overkant av 30 personar som hadde meldt seg på festen, som skulle vere på grendahuset 6.september. Med så få påmelde seier det seg sjølv at vi ikkje kan gjennomføre dette arrangementet.

Dei som hadde meldt seg på, får att pengane sine på Bellingen.

Vi seier oss leie for at det ikkje vart nokon fest denne gongen, og håpar på langt større oppslutnad ved eit seinare høve.