august2008_0819(001)

 

Er det nokon som kan seie kva dette er? Nøyaktige svar er venta. Og eg lovar som vanleg heder og ære til den som kjem med rette svaret:)