walther 007

Som kanskje mange har sett så bur det nokon i det gule murhuset fremst på Tryset, men det er kanskje ikkje så mange som veit kven dei er. David (27) og Michele (25) Walther kjem frå Lutherstadt, ein by med 50000 innbyggarar 15 mil sør for Berlin.

David arbeidar i Elektroservice, medan Michele arbeidar i Posten.

På spørsmål på kvifor dei valde å kome nettopp til Bondalen svarar dei at David har vore her på ferie fleire gonger og likte seg svært godt blant fjella, fjorden og den fine naturen. Derfor valde dei i 2006 å seie opp jobbane sine i heimbyen og flytte til sunnmøre. Dei budde først ei stund i Ørsta, men ville bu nærare Hjørundfjorden og enda dermed opp på Tryset. No er dei på husjakt, då dei ønsker å kjøpe sitt eige i staden for å leige.

walther 001

17.august fekk dei seg altså ein fin lita jente, deira førstefødde. Ho var 47cm lang og 2690g.

Hjørundfjord bygdemobilisering gratulerer så mykje, og ønsker samstundes lykke til med huskjøp.