klokkur1

Her har vi pause på Stokkesetra, Helga, Janneche, Ingvild, Marit, Janne, Anette, Jorunn, Kari, Bente og Bodil

klokkur2

Haldis med Stokkeselet i bakgrunnen.

klokkur3

 Utsikta frå setra med fjorden i botnen.

klokkur4

Nesten i Klokkura, det ligg ei regnbyge og truar i mot oss.

klokkur5

Regnet kom akkurat når vi kom i ura, vi lånte husly i ørneredet, og etter ei stund fekk vi gå tørre vidare til Tryvatna.

Snakk om perfekt "timing"

kv0

Her er gjengen som gjekk på Kvamsedalsreset,

Haldis, Kari, Torill, Linda, Anette, Kanutte, Marit, Bente og Rolf.

kv1

Framleis mykje snøv gjennom dalen langs vatna.

kv2

Vakre kvamsedalen i sikte.

kv4

Her ser vi Rolf, Marit, Anette, Kari, Haldis, Torill, Bente, og Linda.