Pr. i dag 11. juli er det ikkje landa ein fisk framom Årset-elva. Som er gyte-området!

Dei om lag 100 fiskane som er tekne i elva er i hovudsak på flugesona på Hustad og på Kvistad/Frøland.

Der "florerar" følgjande ulovligheit....

I samband med utskiftinga i elva vart det i dom bestemt at bruk av polaroidbriller er "forbode i samband med fiske." Kvifor grip ikkje grunneigarar inn og kontrollerer dette? (I og med at det er dom på det, kan kven som helst politianmelde....)

Dessutan er det, som eit apropos, ulovleg å fiske frå bru i samsvar med "vegtrafikk-lova."

Kor lenge skal vi som er så glade i elva vår, og som freister tenkje framtidig, finne oss i blant anna dette?