Vi gjer elles merksam på at den nye bålplassen gjerast mindre enn den gamle, og vi må alle mate bålet mindre enn det vi har gjort tidlegare år. Bruk derfor bålplassen med omtanke. Det som skal til VØR må leverast til VØR og ikkje leggast på bålet.

Med helsing

Hjørundfjord Bygdemobilisering

Sæbø-gruppa