Kommunen har måla og skifta ut sanitæranlegg, og etter det vi forstår ønskjer Statens Vegvesen å kjøpe ei reinhalds- og tilsynsteneste lokalt. Kanskje i regi av Grendalaget.

Wc1.  Wc2.

Dette er ei sak som Grendalaget har arbeidd med i mange år, og som det no ser ut som det er blitt ei løysing på. Mellom anna med hjelp frå Bygdemobiliseringa. 

Takk til kommunen som promte tok ansvar for oppussing då dei vart kontakta og til Statens Vegvesen som bidrar til løysing av reinhald og vedlikehald.