På min siste tur på jobb i Mexicogulfen, dukka dette beistet opp rett under helikopterdekk på konstrukssjonsfartyet der eg arbeider. Kva er det for noko?

 Ufisk

Her er tre fiskar men kva heiter den største?

Under min daglege ettermiddagstur på helikopterdekk vart eg stor i augene når denne kjempefisken med to passasjerar på hovudet dukka opp. Dei to fiskane vert ofte kalla for losfiskar. Kanskje nokon som veit det rette navnet  på desse fiskane også?

Fisk