PIC_4014

Spikerslaga er nå kome på plass og dei er klar til å ha på bordkledning

PIC_4010

Flott jobba av dugnadgjengen i Kulturvernleget

Legg inn bilder av dei seinare,