Jeg har i dag vært i kontakt med Kurt Oddekalv og Norges Miljøvernforbund. (Takk for tipset, Eva!)

De legger kommende uke ut på et tokt med "Miljødronningen" nordover heilt til Tromsø. Et tokt mot oppdrett og for villaks i fjordene.

Jeg trodde at kun de bestemte Nasjonale Laksefjorder ville bli besøkt/jobbet opp mot, men Oddekalv sier i en e-mail til meg at "de tar utgangspunkt i Rieber-Mohn utvalget si innstilling." Der er Storfjordsystemet med bl.a Hjørundfjorden inkludert.

"Så dere er med," som Oddekalv sier. Det tyder på at kampen om å få Storfjordsystemet inn igjen i ordninga "Nasjonal laksefjord" ikke er gitt opp, men faktisk nettopp startet!

Han oppfordrer oss om å danne ei nærmiljøgruppe (lokallag) på 10 personer av Norges Miljøvernforbund for å jobbe for villaksen og mot oppdrett/strengere krav til oppdrett. Det eneste som trengs er at 10 personer melder seg inn, samt at en person blir kontaktperson.

Finnest det 9 personer "der ute " som er interesserte? Jeg blir med! Vi blir då del av eit nasjonalt nettverk. Samstundes skal villaksinteresser i heile Storfjordsystemet kontaktast.

 

P.S  Meiner Hjørundfj.portalen Administrator at denne oppmodinga og informasjon frametter er i strid med det som kan leggjast ut her, vil eg gjerne få attendemelding.