Ifølgje nettavisa til Sunnmørsposten er Rune Sæbønes vorte tilsett som ny redaktør i Møre-Nytt etter Erik Bergmann.

Ein mangårig, dyktig journalist rykkjer fortent opp i "gradene.!"

Enno ein gong. Gratulerer Rune!