Vi gjekk inn i fjøsen og fant både kyr og kalvar. Dei har 28 dyr inne no, og alle har god plass. Til hausten skal sirka like mange dyr til inn frå beite, og då blir der fullt.

Fjoe

Både barn og vaksne var imponerte over robotteknologien. Her er det maskiner som mjelka, matar og ryddar. Det er nesten slik at det ikkje trengst folk......

Fjoe

Men det største inntrykket gjorde kalvane, og alle ville låne med seg ein heim. Kalvane likte godt at vi helsa på dei og prata med dei, og iallfall dei vaksne forstod at robotar ikkje heilt kan erstatte menneske enno.  

Fjoe


Takk til dykk som tok så vennleg i mot ein stor gjeng frå barnehagen. 

PS - Gratulerermed oppstarten.