Sist måndag starta arbeidet med å ta ned torva frå taket, Per Svein hadde justert litt på plogskjera,1.dag Lars, Kåre med skogsvinsj. så no gjekk det nesten som forventa, og torva var delt i passe stykker.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øyvind i farta.Neste opprasjon var å kutte torva den andre vegen, løyse den frå underlaget og stable den på pallar, her er det kun rå muskekraft og litIvar, Bjørn Ove og Per Gunnar.t teknikk som må til. Vi hadde berre ei spesial stikkspade til rådihet, men dette fiksa Bjørn Ove, neste morgon stod det 4 nye og kvasse stikkspader klar til bruk. Framdrifta har vore god og frVidar har kontroll på pallegaffelen.edag var all torva nede. Kvar dag har det vore 2 gjengar i sving, ein på dagtid og på kvelden, i tillegg har nokre jenter frå Helselaget diska opp med varme og kalde smørbrød til kvart sØystein og Ola er nokre støvandes kara.kift, så her har det vore trivelig og være. Laurdag var det siste finpuss før nytekkinga,  taket vart kosta og torvplasten fjerna, så endå meir kosting og til slutt kunne vi legge på første laSå er taket klar, dersom det skulle verte nedbør.get med papp.  Vidare arbeid vert å lekte opp så vi får 70mm lufting, så OSB plater(trod) eit lag med super D-papp, eit lag torvpast og til slutt legge torva attende.  Førstkomande måndag og tysdag held dugnadane fram, så vert det ei pause medan førebuing og gjennomføring av Hjørundfjorddagane pågår.  Vi vil nytte høve til å takke alle som hittil har hjelpt til, men skal vi kome i mål, så treng vi fortsatt mange hjelpande hender. Dugnadane vil heretter være på kveldstid og på dagtid laurdagar. Alle som har høve til å hjelpe til kan gi Lars Moldvær eller Åge Solhaug melding om dette. Rune Mo lover at vi innen kort tid kan teikne oss for dugnadstimer på heimesida til Bondalen Grednshus. Dugnadsinnsatsen vert belønna med B-partar i Bondalen Grendahus PL, ein kan også godtskrive dugnadsinnsatsen  til eit av laga i partslaget.

PS! Det vart litt krøll med teksta og innsetting av foto.