For kanskje å å få luftige og forsvinnande idear om fjell og sti langs langs fjorden sett i perpektiv, kan konkret orienterast om villaksen i Hjøreundfjorden som har vore til glede, inntekt og skapande miljø i Hjørundfjorden i uttallige generasjonar.

Han er no definitivt i ferd med å forsvinne! Pr. i dag har vi sett 4 (!) laksar i Bondalselva.

Utgåande smolt vert ikkje registrert. (Sjølvsagt avdi det ikkje finnast gytefisk i elva.) Aure er og totalt fråverande. 

Villaks/fjordvener mot oppdrett og forureining i Hjørundfjorden. Gå difor saman med portalens fleire og fleire utsendte og søk høgare og høgare fjelltopp pr. eige ego, der de kan verne dykk mot det forureinande som ligg under overflata og som vert ivaretekje av ei løgnaktig oppdrettsnæring. Skårasalen må verte "Vernesalen."

Snart er dei høgaste fjelltoppane ikkje høge nok for "entusiastane" som totalt ikkje maktar/vil sjå Hjørundfjorden i si heilheit.

Spør du meg!