DATO                                       TUR                          MØTESTAD

19/5                          Rognestøylen                       v. bommen i Sledalen

26/5                         Gamlevegen                         v. vegen til Villane

2/6                           Frølandsetra                         på kvistadbrua

9/6                           Olavshola                           v. skiltet v. vegen

16/6            Klokkura/Tryvatna                         enden av vegen på Stokkesida

23/6                Hustadnestuva                                Hamna på Hustadneset

30/6            Årskogstøylen/Høgereset                                v. Holebrua

7/7              Storenakken                                    v.ledet til Risebakkane

14/7               Sæbønestuva                              v. leikeplassen på Sæbøneset

21/7            Vasstøylen/kvamsedalsreset          samkjøyring v. bommen

28/7          Klokkura/Tryvatna                          enden på vegen på Stokkesida

4/8            Olavshola                                          skiltet v. vegen

 

Det kjem ny liste seinare, vi held fram med turar til oktober!

Det vert også fleire fellesturar seinare.

 

                                      FELLESTURAR!

Desse har vi lagt til søndagar, slik at det vert lettare for heile familia og delta.

Oppmøte og tid, følg med på portalen!

                 1/6 TUR TIL HELGAHORNET

                22/6 TUR TIL STOKKEHORNET

    I år satsar vi p¨å at også mannfolka torer å vere med!

VEL MØTT TIL GOD TUR!

Helsing trimgruppa i S.I.L.