-Støy reguleres også av forurensningsloven.Seismikkskyting sender ut høye lydbølger,som skremmer fisken vekk fra gyteområdet og tar livet av egg og yngel.Derfor mener Bellona at seismikkskyting er et lovbrudd.........................................................

Håper dette aldri mer vil bli benyttet i Hjørundfjorden.