20070517_0452

17 mai på Sæbø 2008

11.00 Familiegudsteneste ved diakon Knut Stave

11.30 Matsalet startar

12.30 Markering på bautaen v/born frå skulen

13.00 Oppstilling av 17 mai tog

         1. Flaggborg-komfirmantane

         2. Sæbø skule

         3. Dalane og Sæbø Skulekorps

         4. Sæbø barnehage

         5. Lag og organisasjonar

14.00 Leikar på idrettsplassen

15.00 Folkefest ved skulen

         Festleiarar Hanne Stokke og Martin Årseth Dimmen

         Allsong "No livnar det i lundar"

         Hjørundfjordkvintetten        

         Born frå barnehagen underheld

         Tale for dagen v/ Sveinung Walseth

         Born frå skulen underheld

         Bondalskoret

         Ungdomstale v 9.klasse

         Barnekoret

         Allsong " Gud signe vårt dyre fedreland"

 

18.00 Matsalet sluttar