Fins det muligheter for økt verdiskaping med landbruket sine råvarer som utgangspunkt? 

Dette er temaet på det opne møtet som arrangeres i Ørsta måndag kveld 19. mai kl 19.30. Som hovedinnleiar denne kvelden har vi hentet hit Harald Lund fra Valdres. Han er sjølv geitebonde. Kjøtet får han videreforedla gjennom en kjøtbedrift, men han står for salet sjølv. Dette har gjort at geitekjøtet for han er blitt god butikk.Han er også leiar for sammenslutninga ”Kurv fra Valdres”. Kurv er betegnelsen dei i Valdres bruker på pølse. Pølseprodusentene i sammenslutningen selde for 25 mill i 2007. Han er invitert til å orientere om sin produksjon, om samanslutninga og om å sjå på økonomien i dette.


Aktuell leigeproduksjon.

Denne kvelden ser vi på videreforedling gjennom leieproduksjon. Dette betyr først og fremst at ein godkjent foredlar tek i mot råstoff frå bonden, videreforedlar eit produkt etter bonden si oppskrift, så tek bonden produktet tilbake for å selje det til kundane. Er det muligheter for å få til en slike ordning tilknytta eksisterende næringsmiddelbedrifter innan mjølk eller kjøtt her i distriktet? Meieribestyrer i Ørsta orienterer om kva som er gjort andre stadar i landet gjennom Tine, samt at ho deler sine tanker om kva slags muligheiter som ligger ved meieriet i Ørsta. Deretter settes det lys på om det finnst kjøtbedrifter i regionen som har kapasitet og lyst til å ta ein slik leieproduksjon.

 

Solveig Brøste Sletta frå  Prosjekt Matmangfold i MR Bondelag vil leie møte

Alle som er interessert i lokal foredling av produkt fra landbruket  er velkommen.

Det ver sett fram Buffè av lokal mat.

 

 

Helsing

Hjørundfjord Bygdemobilisering – Ørsta Næringskontor – Ørsta kommune – Møre og Romsdal Bondelag