Kurs i jaktsalg i Eikesdal 20.-21. juni 2008

Foto: M-S Finset

 

Eikesdal Bygdalag arrangerer i samarbeid med Skogbrukets Kursinstitutt (SKI) kurs i jaktsalg den 20.-21. juni 2008.

Samfunnet forventer at landbruket gjør tilgjengelig og utnytter mulighetene innen jaktsalg og tilleggstjenester. Stadig flere jegere ønsker faste avtaler i forkant og bistand under jakta.

Hensikt

Kurset skal gi deltakerne relevant kunnskap og gode holdninger omkring salg av jakt og tilgrensende verdier og tjenester. Dette skal bidra til at salget utføres på en mest mulig betryggende måte for både selger og kjøper. Mengden og kvaliteten på salgsproduktet skal på en rettmessig måte kunne avspeiles i prisen.

Målgrupper

Grunneiere og andre tilknyttet landbrukseiendommer. Tillitsvalgte og funksjonærer innen landbruk, viltforvaltning og jakt. Andre med ansvar og interesse i jaktsalg.

Sentrale emner

  • Salgsproduktene og produktutvikling.
  • Marked og kundegrupper.
  • Markedsføring og salg.
  • Lover og reguleringer innen jakt og jaktsalg.
  • Organisering av arealer.
  • Sosiale og kulturelle forhold.
  • Priser og prissystemer knyttet til produkt og kvalitet. 

Forelesere

Dagh Bakka og Arve Aarhus, Skogbrukets Kursinstitutt

Kursansvarlig: Bård Eiliv Oppigard

Sted 

Eikesdal Grendahus

Tid

Fredag 20. juni kl 19.00–23.00 og lørdag 21. juni. kl 09.00–16.00
Lunsj lørdag er inkludert i kurset.

Økonomi

Det må påregnes en deltakeravgift på 250,- per deltaker bosatt i Nesset kommune og 750,- for deltakere bosatt utenfor Nesset kommune. Men vi jobber med å fullfinansiere kurset så det kan blir helt gratis.

Kurset er gratis for deltakere fra Eikesdal.

Påmelding

Informasjon og påmelding på www.eikesdal.no eller direkte til:
Bård Eiliv Oppigard
957 88 990
E-post: beo@eikesdal.no

Påmeldingsfrist 8. juni. Det er begrenset med plasser så først til mølla gjelder.

 Annen informasjon

Antall plasser:30
Antall ledige plasser:19
Sted: Eikesdal Grendahus
Kontaktperson: Bård Eiliv Oppigard
E-post: beo@eikesdal.no
Telefon: 71234580