Den 2.mai fekk familien Irene og Ole Per Ville, på Villane i Bondalen seg ein gut, og storebror Matias seg ein liten bror.

Guten som var fødd på sjukehuset i Volda og vog 2960gr og var 46 cm. Når portalen er så seint ute med denne nyhenda så er nok guten kome seg godt på plass i heimen på Villane og mor Irene kan fortelje at alt står berre bra til.

Hjørundfjordportalen har vore i kontakt med dei stolte foreldra Irene og Ole Per og storebroren Matias. Familien set pris på at lesarane av portalen skal får sjå den nye borgaren vår og vi har i dette høve fått tilsendt private bileter:

Ei stolt storebror
Ein stolt storebror (Matias) får halde likkjebroren.

 


Vi på portalen gratulerer familien Ville med likkjebroren.