Kan du hjelpe med å få oversikt på ein del ord og uttrykk frå gamle Hjørundfjord kommune?

Informasjonen skal inn på dei nye sidene på portalen (flora og fauna). Den skal også nyttast i foredraga eg gir guidane i Ålesund og Sunnmøre guideforening som skal inn Hjørundfjorden dei komande åra.

Desse orda kjenner eg til.Veit du om andre?
Det er ikkje noko poeng at namna er eksotiske. Poenget er om me har lokale namn. Om ordet også er nytta i nabokommunane er ikkje så farleg. Spørsmålet er om me har brukt ord i flora og fauna som ikkje "alle" er kjende med.

Harehúkre   = Hubro

Slentr = Oter

Jase = Hare
Jasegeit = Ho-hare (...?...)

Geitsymre = Kvitveis

..., (anna namn på nise?)
... (anna nam på rev?)
.... (anna namn på alle dei sjeldne hakkespettane som skal vere langs fjorden)
...... (eige namn på fiskesortar)
..... (gaupa?)

Korp = Ravn (? mulig trønderske slektninga som her lurer meg?)