I år får alle søkjarar til Sæbø barnehage tilbod om plass, og svar blir sende ut i løpet av denne veka. Søkjarane får frist til 12. april med å returnere svarslipp om dei tek imot plassen eller ikkje.

Sjølv etter hovedopptaket er her ledige plassar, og vi ventar at det blir fleire etter 12.april. Det er derfor framleis råd å få plass i barnehagen frå hausten av. Interesserte søkjarar kan lese meir om Sæbø barnehage på heimsida vår, eller ta direkte kontakt med oss. Alternativt kan de nytte søknadsskjema

Med helsing

 

Hilde Muren

styrar