Trubadur Moltemyr har kjente og kjære viser og salmar på reportoaret, noko som fenger både gamal og ung.
Moltemyr heldt konsert på Hjørundfjordheimen i haust og vart godt motteken.

Hjørundfjordheimen ynskjer bygdefolket velkomne til konsert fredag 11. april kl. 15.30 på stova i første etasje.
For bebuarane er konserten gratis, for besøkande kostar billetten kr 50,-

IMG_0022