Den kommunale kaia på Sæbø var i dag, til mi store undring, full av utstyr til eit gigantisk oppdrettsanlegg på Standal.

Kjettingar, tog, anker m.m.

IMGP3329 (Large)

Eg måtte tilbake i leiligheita mi for å vere sikker på at eg ikkje drøymde. Attende fann eg meg omkrinsa av nett utstyr nemnd ovanfor. Over natta vart kaia brått base for det eg og fleire med meg har kjempa imot.

Nedverdiga på mi "barndoms" kai... Slik kjendest det.

Ein tidlegare konsesjon vert no iverksett. Gjeve av Ørsta kommune, endeleg tillate av Fiskeridirektoratet. Som eg har vore i kontakt med.    Rune Vartdal tek (førebels) siste stikk. Ein konsesjon som ikkje var økonomisk berbar, tek han over. Likeeins over fjorden. Frå Molaupen til Standal. Eit anlegg som stikk nesten halvvegs over til Trandal. Ein halv million torsk. Kanskje ein million......?

Men hugs, Rune Vartdal. Oppdrettarar generelt går ofte ut over sitt innvilga løyve kva kubikk-masse gjeld.........