Nysatsing 

 Adm. dir. Terje Devold i 62°Nord smiler og meiner  klart at nysatsinga på Hjørundfjorden skal bli attraktiv.

Terje Devold 2 

Terje Devold i 62 NORD 

Båten har plass til 97 passasjerar og har høg standard. Marsjfarta er 25 knop. Det vil seie at  Leknes – Ålesund går unna på 1t og 15 min.  Det er servering om bord med ymse rettigheiter.  ”Fjord Aalesund” skal stå for persontrafikken frå Ålesund til Leknes og retur med nye passasjerar frå Leknes til Ålesund. Sesongen er frå 27. juni t.o.m. 17. august. 

Opplegget er to-delt og har ulike namn:

 

FJORD MAJESTIC

 startar i Ålesund kl. 16.00. Fem kvarter seinare går passasjerane om bord i buss på Leknes og køyrer til Hotell Union Øye der det vert servert kaffi og kaker. Bussen går vidare gjennom Norangsdalen med kort stopp på Ljøen og vidare til Ørsneset og Ålesund. Turen er rekna å ta 4 t 50 minutt. 

Lekneset 

 Leknes er eit sentralt knutepunkt for turistsatsinga

FJORD EXPERIENCE

 er eit opplegg med samkøyring med hurtigruta frå Ålesund til Geiranger, ferje til Hellesylt og buss til Leknes. ”Fjord Aalesund” ventar då på Leknes  kl. 17.30 og derfrå er det beine turen til Ålesund kl. 18.45.  På denne måten vert katamaranen utnytta svært effektivt, noko som vil vere viktig for framtida for opplegget.

Hotell Union

Hotell Union skal servere kaffi og kaker kl. 17.40-18.15  

Terje Devold vil understreke at 62°Nord ikkje har kutta eller revurdert satsinga på Hjørundfjordnaturen. Han vil heller kalle det ei justering av drifta basert på erfaringar og vurderingar av framtidig potensiale.

MS Fjord Aalesund

Katamaranen "Fjord Aalesund"