Hvert år kommer alle tidligere kåra ung hingster til Nordfjordeid for å ta den stor manndomsprøven, det man kaller for utvidet bruksprøve. Hingstene skal gjennom en 5-ukers test der eksamensdag blir  1. Mai. Hingstene skal testes i kjøring og riding der fremferd, kapasitet og utvikling blir vurdert. Lynnet, bevegelse og evne til samarbeid blir lagt vekt på. Formålet med testen er å registrere visse arvbare egenskaper under så like forhold som mulig.

P5200688

Ruben kom til Jakobgraden  etter at han ble kåret som 3 åring i fjor vår.  Weronica E. Alnes (17år) er den som skal vise han fram. Hun går fortiden 2 året ved Gjermundnes videregående skole hestefagslinjen. 

    P2210320

Weronica måtte vise at det gikk å ride Ruben. 

 P2210319 

Dommere og tilskuere var til stede under fram visningen.

P2210322 

Ruben og matmor klar for kjøreframvisning.

P2210325 

Ruben på kjøretur med kusk og dommer.