Her kan du lese ein av elevrapportane og sjå mange bilete frå kraftverket: Urke kraftverk