17. Mai på Sæbø 2008

Her kjem arbeidslista for 17. mai 2008. Også i år har vi sett opp alle foreldra til elevane ved Sæbø skule som bur på Sæbø og i Bondalen, og elevane i 10.klasse. Dette fordi vi ikkje er så mange, så det trengst at alle tek i eit tak. Dersom det er heilt umogleg for nokon å ta si vakt, må dei ordne andre til å ta vakta si. Dei med strek under har ansvaret på si vakt.

 

Festleiar:

Blomster/ Innkjøp: Siw Bjørdal Lillebø

Mat/ Innkjøp: Jon Arne Årseth

Vekslepengar/ Rekneskap: Elisabeth Dimmen

Lyd/ teknikk: Rune Mo, Endre Stokke og Trond Holen

Flaggborg/ organisering av tog:Per Moe/ Per Stein Straume, avtaler med konfirmantane. Finne fram flagga, desse skal nyttast i kyrkja og i toget. Stiller opp toget v/ bautaen.

Trafikk- ro v/ bautaen: Per Svein Brautaset, Askjell Hustad

Pynting av kyrkja: Ann Helen Urkegjerde

Pynting av bautaen/ minnesmerka: Ann Helen Urkegjerde

Utsetting av flagg 17. mai: Bernt Arve Hustad, Øyvind Taklo

Bilettar på folkefesten: Knut Hustad, Ole Stokke (Vaksne kr. 50,-, born t.o.m 10. klasse gratis)

Pynting i Sæbø, ved skulen, oppsetting av scene, hente fram stolar (16. mai kl. 17.30) og rydding etter folkefesten: Ivar Svein Mo, Lars Johan Sæbønes, Per Ove Follestad, Jan Gunnar Aklestad, Odd Rune Walseth, Roy Lillebø, Lars Kjell Stokke, Frank Mo, Øyvind Midtflå, Kjell Arne Urkegjerde, Matias Aarskog. Sivert Årseth, Mikkel Riise.(Ivar Svein Mo og Lars Johan Sæbønes avgjer om arr. ute/inne.)

Barneleikar ( 14.00-15.00): Gerd Sofie Langvatn , Monica Follestad, Tonje Urkegjerde, Tiril Holen.

Køyring av benkar fra grendahuset 16. mai og tilbake etter folkefesten: Kjell Otto Holen, Normann Dimmen, Truls Ivar Kvistad, Jakob Hauge Moe, Martin Dimmen, Jon Martin Mo.

Plassering av stolar og piano før folkefesten/ rydding av dette etter festen: Kjell Frøland, Jonny Flatnes, Karl Asgeir Sæbønes, Alf Terje Aklestad, Per Moe.

Tilsyn med WC: Jan Ole Valseth

Tillaging på klubbhuset 16. mai kl. 17.30, pynting av huset og scena (evnt. Gymsal) og lage mat: Berit Brautaset, Eve Myhre Holen, Helene Sætre Flatnes, Ingvil Flatnes, Anne Åse Mo Kvistad, Hilde Elvestad, Arnhild Kvistad, Rolf Egil Riise. Hilde Sæbønes, Frøydis Skår Ville. Wenche Strand.

Ragnhild Frøland (lage semulegrynsjamning til rjømegrauten.)

 

Sal av mat på klubbhuset/ Skulen

Fordeler seg på klubbhuset og rom 7 etter behov.

Kl. 10.30-12.30. Jorunn Kalvatn,Jorunn Hauge, Inger Margrete Mo, Marit Rekkedal, Heidi Midtflå, Jørund Mo, Ole Johan Riise,

Kl. 12.30-14.30: Anne Hustad, Jane Hustad, Inger Johanne B. Stokke, Anna Moan, Jannece Myklebust. Hilde Muren, Jan Boye- Olsen, Elisabeth Sæbønes, Ingvild Åmbakk

Kl. 14.30- 16.30: Jorunn Hauge, Kari Stokke, Ingunn Boye- Olsen, Eli Janne Standal, Gunn Homberset, Birgit Hustad, Sara Årset, Aanon Aanonsen.

Kl. 16.30- 18.00:Mari Anne Bjørdal, Hege Rekkedal Pedersen, Grete Holen, Jan Rune Ville, Torbjørn Riise,. Knut Inge Haugen, Adina Folldal, Rebekka Stokke.

Kl. 18.00- rydde/ sette på plass/ vask: Bodil Skare, Tonje Rem, Ellen Marie Stokke, Bjørn Hustad, Ole Flatnes, Hilde Sæbønes, Monika Eikrem, Per Gunnar Heggen

 

Koking av rjomegraut på skulen

Kl. 11.00- 13.00 : Bente Stokke, Ole Johan Rekkedal

Kl. 13.00- 15.00 :Per Foldal, Terje Kalvatn

Kakeliste

Gry Nesseth Valseth, Gunn Homberset, Ingvild Åmbakk, Frøydis Skår Ville, Hege Rekkedal Pedersen, Kari Stokke, Janne Aklestad, Ellen Marie Stokke, Mari Anne Bjørdal, Gerd Sofie Langvatn, Anne Aarskog, Anna Moan, Grete Holen, Monica Follestad, Eli Janne Standal, Wenche Strand,, Janneche Myklebust, Monika Eikrem, Hilde Sæbønes, Eve Holen, Tonje Rem, Inger Margrete Mo, Marit Rekkedal, Birgit Hustad, Therese Lystad Holen, Jane Hustad, Anne Hustad, Jorunn Kalvatn, Jorunn Hauge, Inger Johanne B. Stokke, Heidi Midtflå, Elisabeth Sæbønes, Grete Holen, Ann Helen Urkegjerde, Bente Stokke. Adina Folldal. Irene Volle Hustad, Bodil Skare, Ingunn Boye Olsen, Elisabeth Dimmen

Dersom dei 4 siste kan levere skuffekake er det fint.

Vi håper alle har muligheit til og vere med å lage ein koselig 17. mai. PÅ FØREHAND TAKK.

HURRA FOR 17. MAI!!!!!!!!

 

Helsing klassekontaktene