Denne helga har hjorundfjord.no motteke e-postar frå lensmann Guttorm Hagen og Jarle Steinar Bjørdar, leiaren i Ørsta Røde Kors si skredgruppa.  Begge tilrår sterkt at alle ski- og fjellinteresserte hjørundfjordingar møter opp og høyrer på skredekspert og skientusiast  Kjetil Brattlien sitt foredrag.

IMGP2643 kopi

Jarle Steinar Bjørdal

Her er e-posten som Jarle har sendt ut:

"Som de kanskje har sett skal Volda/ Ørsta Røde Kors Skredgruppe arranger "skredkveld" på samfunnshuset i Ørsta komande onsdag kl 18-21.

Temaet er snøskred og det er veldig aktuellt no rett før påske, spesiellt med den nysnøen som har kome siste veka. Eg har vore på Standalshytta sidan fredag 29/2 og på denne veka har det kome 80-100 cm nysnø!!!

Kjetil Brattlien, som kjem frå NGI, kjem til å snakke om korleis vi kan redusere risikoen for å verte tatt av skred. Dette er ikkje ei "moralpreike" om å ikkje oppsøke fjellsider over 30 grader.

Det vert gode pauser innimellom med høve til å sjå på utstyr og få ein god prat. Vi vil også ta med Recco-utstyret vi har i skredgruppa.

Vedlagt er Kjetil sin eigen beskivelse av foredraget sitt.

Håper at mange av dokke vil kome!

For Volda/ Ørsta Røde Kors skredgruppe

Jarle Steinar Bjørdal"

Vi tek også litt med frå Kjetil Brattlien sitt foredrag:

Snøskred tar liv i Norge hver vinter. Onsdag 12. mars holdes foredrag som fokuserer på hvordan du kan dra på tur i fjellet eller kjøre off-piste uten selv å rammes av skred.

Hver vinter omkommer i gjennomsnitt 5 personer i snøskredulykker i Norge. Tre av disse er personer som er på tur i fjellet i fritiden sin. Flesteparten som omkommer er vanlige turfolk som driver tradisjonelt friluftsliv og har liten eller ingen kunnskap og bevissthet om skred. Disse ulykkene kunne vært unngått om folk hadde hatt en basiskunnskap om skred!

Skredekspert Kjetil Brattlien fra NGIs skredavdeling vil innledningsvis holde et foredrag med fokus på enkle regler og kunnskap for å unngå å bli tatt av skred. Foredraget vil gi deg en basiskunnskap som gjør at du og din familie skal kunne dra på tur i fjellet og ta riktige valg for å unngå skredulykker.

I det nye friluftslivet er det flere og flere som har stor glede av å kjøre på ski utenfor preparerte løyper i inn og utland. Folk har bedre skiutstyr og de oppsøker bevisst bratte områder uten at de samtidig har den skredkunnskapen dette krever. Som en konsekvens av dette omkommer stadig flere nordmenn i slike ulykker.

Andre del av foredraget er tilpasset de som trenger å vite mer om skred. Kjetil vil da fokusere på de 3 forsvarsmurene: farevurderinger, risikoredusering og redning. Hovedfokus er å gi de som liker å kjøre på ski utenfor preparerte bakker en kunnskapsbase som gjør at de kan unngå de farligst dagene og ha utstyr og rutiner for å minimere konsekvensene hvis det går et skred.

figure8 (Large)

Kjetil Brattlien har ikkje berre teoretiske kunnskapar.

Foredragsholder Kjetil Brattlien har jobbet i 15 år på NGI hvor alle landets ti skredeksperter er ansatt. Skredavdelingen på NGI fikk i 1972 ansvaret av stortinget til å være Norges kompetansesenter for snøskred. Kjetil er selv et aktivt turmenneske som vinterstid spesielt setter pris på skiturer i bratt og flatt terreng, og hvor klatring er favorittaktivitet på sommeren. Han er prosjektleder for www.snoskred.no hvor du kan lese mer om snøskred.

Vedlagt bilde er foredragsholderen en fin dag på jobben.